ข่าวประชาสัมพันธ์

ท่านรองอธิบดี กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง นายโสภณ ทองดี เข้าตรวจเยี่ยมพื้นที่ก่อสร้างศูนย์ช่วยชีวิตสัตว์ทะเลหายากฝั่งอันดามัน

ท่านรองอธิบดี กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง นายโสภณ ทองดี เข้าตรวจเยี่ยมพื้นที่ก่อสร้างศูนย์ช่วยชีวิตสัตว์ทะเลหายากฝั่งอันดามัน

วันที่ 12 กรกฎาคม 2561 ท่านรองอธิบดี กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง นายโสภณ ทองดี เข้าตรวจเยี่ยมพื้นที่ก่อสร้างศูนย์ช่วยชีวิตสัตว์ทะเลหายากฝั่งอันดามัน และติดตามการปฏิบัติงานของศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามัน (ศวทม.) และสำนักบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 9 (สบทช.9) โดยมีนางสาวราตรี สุขสุวรรณ์ รักษาการผู้อำนวยการ ศวทม. และนายวัชรินทร์ ถิ่นถลาง ผอ.สบทช.9 สรุปผลการดำเนินงานและแผนการเบิกจ่ายงบประมาณไตรมาสที่ 4 ของปีงบประมาณ 2561 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เข้ารับฟังโดยพร้อมเพรียงกัน