ข่าวประชาสัมพันธ์

ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามัน ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมฟื้นฟูหญ้าทะเลแบบบูรณาการทุกภาคส่วน ณ ลานเอนกประสงค์หัวถนนบ้านกลาง-บางพัฒน์ ตำบล บางเตย อำเภอเมือง จังหวัดพังงา

ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามัน ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมฟื้นฟูหญ้าทะเลแบบบูรณาการทุกภาคส่วน ณ ลานเอนกประสงค์หัวถนนบ้านกลาง-บางพัฒน์ ตำบล บางเตย อำเภอเมือง จังหวัดพังงา

ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2561 ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามัน ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมฟื้นฟูหญ้าทะเลแบบบูรณาการทุกภาคส่วน ณ ลานเอนกประสงค์หัวถนนบ้านกลาง-บางพัฒน์ ตำบล บางเตย อำเภอเมือง จังหวัดพังงา โดยมีนายกเทศมนตรีตำบลบางเตย เป็นประธานในการเปิดกิจกรรม ซึ่งวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์กิจกรรมฟื้นฟูหญ้าทะเล การบูรณาการและสร้างเครือข่ายของผู้ปฏิบัติงานทั้งภาครัฐ และชุมชนในพื้นที่ ในการร่วมกันอนุรักษ์และฟื้นฟูหญ้าทะเล มีผู้ร่วมกิจกรรมทั้งหมด 116 คน โดยได้ดำเนินการด้วยวิธีการย้ายปลูกหญ้าคาทะเล โดยการแยกกอจากธรรมชาติร่วมกันระหว่างเจ้าหน้าที่ ศวทม. และอาสาสมัครในพื้นที่ตำบลบางเตย และพื้นที่ใกล้เคียง จำนวน 8,400 ต้น ในพื้นที่ 5.25 ไร่