ข่าวประชาสัมพันธ์

อธิบดีกรมอาเซียน ดร.สุริยา จินดาวงษ์ ได้นำคณะผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 31 คน เข้ารับฟังการบรรยายการดำเนินงานด้านการจัดการทรัพยากรทางทะเล ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามัน

อธิบดีกรมอาเซียน ดร.สุริยา จินดาวงษ์ ได้นำคณะผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 31 คน เข้ารับฟังการบรรยายการดำเนินงานด้านการจัดการทรัพยากรทางทะเล ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามัน

ตามที่กรมอาเซียนได้จัดให้มีการประชุม เรื่อง Marine Environmental Protection in the South China Sea ในจังหวัดภูเก็ต ระหว่างวันที่ 11 - 13 กรกฎาคม 2561 นั้น และอธิบดีกรมอาเซียน ดร.สุริยา จินดาวงษ์ ได้นำคณะผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 31 คน เข้ารับฟังการบรรยายการดำเนินงานด้านการจัดการทรัพยากรทางทะเล ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามัน ในวันที่ 13 กรกฎาคม 2561 โดยมี ผู้เชี่ยวชาญด้านความหลากหลายทางชีวภาพทางทะเล ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการจัดการทรัพยากรทางทะเลและระบบนิเวศทางทะเล และผู้อำนวยการ ศวทม ให้การต้อนรับ ตอบข้อซักถาม พร้อมนำเยี่ยมชมสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ