ข่าวประชาสัมพันธ์

กลุ่มประเมินผลผลิตชีวภาพทางทะเล และกลุ่มสมุทรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามัน ได้ร่วมเก็บตัวอย่างน้ำทะเลและแพลงก์ตอนพืชในพื้นที่รับแจ้งเกิดปรากฏการณ์น้ำทะเลเปลี่ยนสีพื้นที่หาดกะตะ จังหวัดภูเก็ต จำนวน 5 สถานี

กลุ่มประเมินผลผลิตชีวภาพทางทะเล และกลุ่มสมุทรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามัน ได้ร่วมเก็บตัวอย่างน้ำทะเลและแพลงก์ตอนพืชในพื้นที่รับแจ้งเกิดปรากฏการณ์น้ำทะเลเปลี่ยนสีพื้นที่หาดกะตะ จังหวัดภูเก็ต จำนวน 5 สถานี

วันที่ 16 กรกฎาคม 2561 กลุ่มประเมินผลผลิตชีวภาพทางทะเล และกลุ่มสมุทรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามัน ได้ร่วมเก็บตัวอย่างน้ำทะเลและแพลงก์ตอนพืชในพื้นที่รับแจ้งเกิดปรากฏการณ์น้ำทะเลเปลี่ยนสีพื้นที่หาดกะตะ จังหวัดภูเก็ต จำนวน 5 สถานี ซึ่งครอบคลุมพื้นที่เกิดปรากฏการณ์ฯ เบื้องต้นพบว่าเพนเนตไดอะตอมสะพรั่งทำให้เกิดน้ำทะเลเปลี่ยนสีน้ำตาล และค่าตรวจวัดคุณภาพน้ำประกอบด้วย ค่าความเป็นกรด-ด่าง ความเค็ม อุณหภูมิน้ำ และปริมาณออกซิเจนละลายในน้ำ อยู่ในช่วง 8.02 – 8.06, 31 – 32 พีพีที, 30.1 – 30.5 องศาเซลเซียล และ 6.43 – 6.78 มิลลิกรัมต่อลิตร ตามลำดับ โดยชนิดไดอะตอมที่สะพรั่งและปริมาณธาตุอาหารในน้ำได้นำมาจำแนกและวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการศูนย์ฯ ในลำดับถัดไป