ข่าวประชาสัมพันธ์

เจ้าหน้าที่กลุ่มสมุทรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามัน ดำเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทะเลชายฝั่งทะเลอันดามันในพื้นที่ จังหวัดกระบี่ ตรัง และสตูล รวมทั้งสิ้น 12 สถานี

เจ้าหน้าที่กลุ่มสมุทรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามัน ดำเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทะเลชายฝั่งทะเลอันดามันในพื้นที่ จังหวัดกระบี่ ตรัง และสตูล รวมทั้งสิ้น 12 สถานี

เมื่อวันที่ 17-20 กรกฎาคม 2561 เจ้าหน้าที่กลุ่มสมุทรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามัน ดำเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทะเลชายฝั่งทะเลอันดามันในพื้นที่

จังหวัดกระบี่ ตรัง และสตูล รวมทั้งสิ้น 12 สถานี ได้แก่ แหลมสัก หาดนพรัตน์ธารา หาดยาว ท่าเรือบ่อม่วง หาดคอกวาง หาดคลองโตท่าเรือเกาะลันตาใหญ่ ในจังหวัดกระบี่  หาดปากเมง หาดเจ้าไหม

หาดสำราญในจังหวัดตรัง  และบ้านทุ่งริ้น หาดปากบารา ในจังหวัดสตูล พบว่าค่าความเป็นกรด-ด่าง อยู่ในช่วง 7.60-8.09 ค่าความเค็ม อยู่ในช่วง 20-32 ppt ค่าอุณหภูมิน้ำ อยู่ในช่วง 29.2-31.8 องศาเซลเซียส​ ค่าปริมาณออกซิเจนละลายในน้ำ อยู่ในช่วง 5.46-6.49 มิลลิกรัมต่อลิตร ในการตรวจวัดครั้งนี้พบว่าค่าปัจจัยคุณภาพน้ำเบื้องต้นในสถานีหาดสำราญ บ้านทุ่งริ้น และหาดปากบารา มีค่าความเค็มต่ำกว่าค่าที่เคยตรวจวัดได้ในช่วงฤดูกาลเดียวกัน ซึ่งอาจจะเป็นผลจากปริมาณน้ำฝนและน้ำท่าที่ไหลลงบริเวณชายฝั่งทะเลเป็นจำนวนมาก อย่างไรก็ตามโดยรวมแล้วปัจจัยคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์ปกติ นอกจากนี้ระหว่างปฏิบัติหน้าที่ พบว่าสภาพอากาศโดยทั่วไปทะเลมีคลื่นสูง ลมแรง และมีฝนตกหนักในบางพื้นที่ ส่วนปัจจัยอื่นๆจะทำการวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการต่อไป