ข่าวประชาสัมพันธ์

เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามัน เข้าร่วมกิจกรรมวันเก็บขยะชายหาดสากลประจำปี 2561 มหกรรมดำน้ำเก็บขยะทางทะเล Go Eco Phuket 2018

เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามัน เข้าร่วมกิจกรรมวันเก็บขยะชายหาดสากลประจำปี 2561 มหกรรมดำน้ำเก็บขยะทางทะเล Go Eco Phuket 2018

ในวันที่ 15 กันยายน 2561 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามัน เข้าร่วมกิจกรรมวันเก็บขยะชายหาดสากลประจำปี 2561 มหกรรมดำน้ำเก็บขยะทางทะเล Go Eco Phuket 2018 ท่องเที่ยวปลอดภัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม โดยหน่วยงานราชการภายใต้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หน่ยงานด้านความปลอดภัย เทศบาล สถาบันการศึกษา และเอกชน โดยนำเสนอนิทรรศการด้านขยะทะเล และให้ความรู้เกี่ยวกับแมงกระพรุนพิษ และคัดแยกขยะจากชายหาด และจากการดำน้ำ ดังนี้ ขยะจากชายหาด ปริมาณ 245 ชิ้น น้ำหนักรวม 3.14 กิโลกรัม ขยะส่วนใหญ่เป็นถุงพลาสติก ขวดพลาสติก และหลอด ส่วนขยะจากการดำน้ำบริเวณ seawalker เกาะเฮ ปริมาณรวม 467 กิโลกรัม โดยมีขวดแก้ว ขวดพลาสติก และแบตตอรี่ แหล่งที่มาของขยะ มาจาก กิจกรรมชายฝั่งและการพักผ่อน