ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 9 และศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอันดามัน ได้ร่วมบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับ พรบ. กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ.2558

สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 9 และศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอันดามัน ได้ร่วมบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับ พรบ. กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ.2558

วันที่ 22 กันยายน 2561 สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 9 และศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอันดามัน ได้ร่วมบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับ พรบ. กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ.2558 ,ชนิดของสัตว์ป่าสงวนและสัตว์ป่าคุ้มครอง ร่วมถึง วิธีการช่วยเหลือสัตว์ทะเลที่เกยตื้นให้กับผู้เข้าอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมวิชามัคคุเทศก์เฉพาะภูมิภาคสำหรับการเปลี่ยนผ่านจากมัคคุเทศก์เฉพาะ เป็นมัคคุเทศก์เฉพาะภูมิภาค (ภาคใต้) ครั้งที่ 2 รุ่นที่ 4 ซึ่งมีผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน 443 คนระหว่างวันที่ 19 - 22 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมเจ้าฟ้ามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต ภูเก็ต