ข่าวประชาสัมพันธ์

งบทดลอง ณ 30 ก.ย. 61

งบทดลอง ณ 30 ก.ย. 61

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0904 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
วันที่ 1 กันยายน 2561 ถึง 30 กันยายน 2561
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900400008 ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามัน

ดาวน์โหลด

งบทอลอง 30 ก
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.06 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 312