ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามัน เรื่อง การขายพัสดุโดยวิธีทอดตลาด

ประกาศศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามัน เรื่อง การขายพัสดุโดยวิธีทอดตลาด

ด้วยศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามัน จะทำการขายพัสดุโดยวิธีขายทอดตลาด จำนวน 293 รายการ 

ดาวน์โหลด

scan_0001
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.08 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 250