ข่าวประชาสัมพันธ์

คุณภาพน้าทะเลชายฝั่งรอบเกาะภูเก็ต ปีงบประมาณ 2553 Marine water quality along the coastline of Phuket in 2010

คุณภาพน้าทะเลชายฝั่งรอบเกาะภูเก็ต ปีงบประมาณ 2553 Marine water quality along the coastline of Phuket in 2010
     ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามัน ได้ดำเนินการติดตามตรวจสอบและเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมชายฝั่งทะเลบริเวณรอบเกาะภูเก็ต จำนวน 23 สถานี เป็นประจำทุก 2 เดือน ประกอบด้วยคุณภาพน้ำทะเลทั่วไป ได้แก่ ความเค็ม อุณหภูมิ ความเป็นกรดด่าง ปริมาณออกซิเจนละลายน้ำ ตะกอนแขวนลอย และปริมาณสารอาหาร เป็นต้น และคุณภาพสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ เช่น ปริมาณแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์ม

ดาวน์โหลด

thai53
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.14 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 305
Marine-water-quality-along-the-coastline-of-Phuket-in-2010
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.22 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 314