ข่าวประชาสัมพันธ์

ปรากฏการณ์น้ำทะเลเปลี่ยนสีบริเวณหาดกะตะน้อย จังหวัดภูเก็ต

ปรากฏการณ์น้ำทะเลเปลี่ยนสีบริเวณหาดกะตะน้อย จังหวัดภูเก็ต

เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 ตามที่กลุ่มสมุทรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลแและชายฝั่งทะเลอันดามัน ได้รับแจ้งจากเครือข่าย Life Guard เรื่องเกิดปรากฏการณ์น้ำทะเลเปลี่ยนสีบริเวณหาดกะตะน้อย จังหวัดภูเก็ตได้ออกปฏิบัติงานภาคสนามเพื่อเก็บตัวอย่างน้ำทะเล  และวัดปัจจัยทางคุณภาพน้ำเบื้องต้นพบว่า อุณหภูมิน้ำทะเล ณ เวลา 15.30 น. อยู่ที่ 30.9 - 31.1 องศาเซลเซียสความเค็มระหว่าง 33 - 34 พีพีที ปริมาณออกซิเจนละลายน้ำอยู่ในช่วง 8.14 - 8.90 มิลลิกรัมต่อลิตร ส่วนค่าความเป็นกรดด่าง (pH) อยู่ในช่วง 8.17 - 8.28 โดยตัวอย่างน้ำทะเล จะนำไปวิเคราะห์ธาตุอาหารในน้ำและอื่น ๆ รวมไปถึงการจำแนกชนิดของแพลงก์ตอนพืชที่ก่อให้เกิดปรากฏการณ์ครั้งนี้ต่อไปในห้องปฏิบัติการจากการสำรวจเบื้องต้น น้ำทะเลบริเวณหาดกะตะน้อยยังไม่เป็นอันตรายต่อนักท่องเที่ยวที่ทำกิจกรรมทางน้ำ