ข่าวประชาสัมพันธ์

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ประสงค์จะรับบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานทุนหมุนเวียน สังกัดสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ จังหวัดภูเก็ต

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ประสงค์จะรับบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานทุนหมุนเวียน สังกัดสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ จังหวัดภูเก็ต

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ประสงค์จะรับบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานทุนหมุนเวียน สังกัดสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ จังหวัดภูเก็ต โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ

ดาวน์โหลด

aq
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 3.94 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 331