ข่าวประชาสัมพันธ์

เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามัน สำรวจแมงกะพรุนพิษด้วยเครื่องมืออวนลอยกุ้ง 3 ชั้น บริเวณเกาะเปาะออ อำเภอท่าแพ และหน้าหาดทรายยาว อำเภอเมือง จังหวัดสตูล พร้อมทั้งวัดคุณภาพน้ำ

เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามัน สำรวจแมงกะพรุนพิษด้วยเครื่องมืออวนลอยกุ้ง 3 ชั้น  บริเวณเกาะเปาะออ อำเภอท่าแพ และหน้าหาดทรายยาว อำเภอเมือง จังหวัดสตูล พร้อมทั้งวัดคุณภาพน้ำ

วันที่ 12-15 มีนาคม 2562 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามัน สำรวจแมงกะพรุนพิษด้วยเครื่องมืออวนลอยกุ้ง 3 ชั้น  บริเวณเกาะเปาะออ อำเภอท่าแพ และหน้าหาดทรายยาว อำเภอเมือง จังหวัดสตูล พร้อมทั้งวัดคุณภาพน้ำ และเก็บตัวอย่างแพลงก์ตอนสัตว์ ผลการสำรวจบริเวณเกาะเปาะออและหน้าหาดทรายยาว  ไม่พบตัวอย่างแมงกะพรุนจากการสำรวจทั้งสองพื้นที่มี ทั้งนี้ บริเวณเกาะเปาะออ มีค่าเฉลี่ยปัจจัยสภาพแวดล้อมเบื้องต้น ดังนี้ ความเค็ม 34.0 ppt อุณหภูมิน้ำ 30.6 องศาเซลเซียส ความเป็นกรด-ด่าง 7.73 และ ปริมาณออกซิเจนละลายน้ำ 5.7 mg/L ส่วนพื้นที่บริเวณหน้าหาดทรายยาว มีค่าเฉลี่ยปัจจัยสภาพแวดล้อมเบื้องต้น ดังนี้ ความเค็ม 34.4 ppt อุณหภูมิน้ำ 30.1 องศาเซลเซียส ความเป็นกรด-ด่าง 7.80 และ ปริมาณออกซิเจนละลายน้ำ 5.5 mg/L