ข่าวประชาสัมพันธ์

สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำภูเก็ต ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเล และชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน ได้จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563

สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำภูเก็ต ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเล และชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน ได้จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563

วันที่ 11 มกราคม 2563 สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำภูเก็ต ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งได้จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ณ ลานกิจกรรมสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำภูเก็ตโดยมีนายสุรพงษ์ บรรจงมณี หัวหน้ากลุ่มสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำภูเก็ต เป็นประธานเปิดงานในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็ก ๆ ได้รับความรู้ ความเข้าใจ และความสนุกสนานเพลิดเพลินรวมถึงกล้าแสดงออกถึงความสามารถและความคิดด้วยการจัดกิจกรรมต่าง ๆ สนับสนุนส่งเสริมให้เด็กได้รับความรู้และสร้างจิตสำนึกและส่งเสริมสถาบันครอบครัวให้ใช้เวลาว่างร่วมกันและสร้างความสัมพันธ์ที่อบอุ่นและมีความสุขการจัดกิจกรรมวันเด็กปีนี้ สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำภูเก็ตได้รับการสนับสนุนของขวัญและของรางวัลสำหรับเด็กๆ จากสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำและหน่วยงานต่างๆ รวมเป็นของรางวัลที่จะมอบให้กับเด็กๆ ทั้งสิ้น 2,854 ชิ้น และมีจำนวนเด็กเข้าร่วมงาน 5,068 คน