ข่าวประชาสัมพันธ์

เจ้าหน้าที่งานสัตว์ทะเลหายาก ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเล และชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน ได้ดำเนินการติดตั้งเครื่องวัดอุณหภูมิในหลุมไข่เต่า มะเฟือง รังที่ 11 ณ เกาะคอเขา จังหวัดพังงา

เจ้าหน้าที่งานสัตว์ทะเลหายาก ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเล และชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน ได้ดำเนินการติดตั้งเครื่องวัดอุณหภูมิในหลุมไข่เต่า มะเฟือง รังที่ 11 ณ เกาะคอเขา จังหวัดพังงา

วันที่ 17-18 กุมภาพันธ์ 2563 เจ้าหน้าที่งานสัตว์ทะเลหายาก ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน ได้ดำเนินการติดตั้งเครื่องวัดอุณหภูมิในหลุมไข่เต่ามะเฟือง รังที่ 11 ณ เกาะคอเขา จังหวัดพังงา เพื่อติดตามพัฒนาการของตัวอ่อนลูกเต่ามะเฟืองและติดตามเก็บข้อมูลอุณหภูมิหาดทราย และอากาศ ซึ่งเป็นแหล่งวางไข่ของเต่าทะเล ณ เกาะพระทอง จังหวัดพังงา เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงในรอบปี พร้อมทั้งเก็บรวบรวมข้อมูลการวางไข่เต่าทะเลในพื้นที่เกาะพระทอง พบมีเต่าหญ้าขึ้นวางไข่หาดสุดขอบฟ้า ด้านเหนือของเกาะ จำนวน 1 รัง เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2562 จำนวน 94 ฟอง ฟักและปล่อยลงสู่ทะเลคืนวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 จำนวน 78 ตัวเต่าพิการ 1 ตัว และไข่ไม่ฟัก 15 ฟอง