ข่าวประชาสัมพันธ์

เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเล อันดามันตอนบน ออกภาคสนามทางทะเล บริเวณเกาะราชาใหญ่ และราชาน้อย จังหวัด ภูเก็ต ทำการเก็บตัวอย่างน้ำทะเล

เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเล อันดามันตอนบน ออกภาคสนามทางทะเล บริเวณเกาะราชาใหญ่ และราชาน้อย จังหวัด ภูเก็ต ทำการเก็บตัวอย่างน้ำทะเล

วันที่ 17 - 19 กุมภาพันธ์ 2563 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน ออกภาคสนามทางทะเล บริเวณเกาะราชาใหญ่ และราชาน้อย จังหวัดภูเก็ต ทำการเก็บตัวอย่างน้ำทะเล ปัจจัยทางสมุทรศาสตร์ด้วยเครื่อง CTD และเก็บกู้เครื่องบันทึกอุณหภูมิน้ำทะเลแบบต่อเนื่อง   เบื้องต้นพบว่า สภาพน้ำทะเลค่อนข้างขุ่นเนื่องจากคลื่นลมที่ค่อนข้างแรงในขณะปฏิบัติงาน อุณหภูมิน้ำทะเลทั้งที่เกาะราชาใหญ่และราชาน้อย มีแนวโน้มลดลงตั้งแต่เดือน ธันวาคม 2562 โดยที่ปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ 28 องศาเซลเซียส แต่ยังไม่พบว่ามีผลกระทบต่อแนวปะการังและสัตว์น้ำที่อยู่ในแนวปะการัง
   อนึ่ง ตัวอย่างน้ำทะเลที่เก็บได้จะถูกนำไปวิเคราะห์ปัจจัยคุณภาพน้ำทะเลบางประการเช่น ปริมาณไนไตรท์ ไนเตรท ฟอสเฟต รวมไปถึงการวิเคราะห์ความเป็นกรดของน้ำทะเลอย่างละเอียด ในห้องปฏิบัติการต่อไป