ข่าวประชาสัมพันธ์

เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน (ศวอบ) ได้ออกภาคสนามเพื่อเก็บรวบรวมตัวอย่างสัตว์พื้นทะเลรอบ เกาะภูเก็ต

เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน (ศวอบ) ได้ออกภาคสนามเพื่อเก็บรวบรวมตัวอย่างสัตว์พื้นทะเลรอบ เกาะภูเก็ต

วันที่ 17-18 มีนาคม 2563 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน (ศวอบ)ได้ออกภาคสนามเพื่อเก็บรวบรวมตัวอย่างสัตว์พื้นทะเลรอบ
เกาะภูเก็ต ภายใต้โครงการติดตามตรวจสอบสภาพแวดล้อมทางทะเลและชายฝั่ง (แพลงก์ตอนและสัตว์พื้นทะเล) รวมทั้งสิ้น 18 สถานี สภาพพื้นที่โดยทั่วไปยังคงสมบูรณ์โดยธรรมชาติ สัตว์พื้นทะเลที่พบเบื้องต้นเป็นกลุ่ม Polychaete, Crustacean, Sipuncula,  Mollusc, Ophiuroidea  ซึ่งเป็นสัตว์ที่พบอาศัยได้ทั่วไปในระบบนิเวศหาดทราย-หาดทรายปนโคลน คุณภาพน้ำทั่วไปใสสะอาดไม่มีกลิ่น โดยค่าความเค็มของน้ำทะเลอยู่ระหว่าง 28-33 ppt สภาพดินดีไม่มีกลิ่น ค่าอุณหภูมิดินอยู่ระหว่าง 26-32.5 องศาเซลเซียส โดยหาดทางฝั่งตะวันตกของเกาะภูเก็ตซึ่งเป็นหาดท่องเที่ยวยังพบนักท่องเที่ยวการติดตามตรวจสอบสภาพแวดล้อมดังกล่าวควรจะดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการตรวจวัดการเปลี่ยนแปลงทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง หากพบว่าผิดปกติ จักได้หาสาเหตุได้ทันท่วงที