ข่าวประชาสัมพันธ์

จ้าหน้าที่งานสมุทรศาสตร์และสิ่งแวดล้อมทางทะเล ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน (ศวอบ.) ปฏิบัติงานภาคสนาม โดยเก็บข้อมูลปัจจัยสิ่งแวดล้อมและตัวอย่างน้ำบริเวณชายฝั่งทะเลอ่าวป่าตอง และในคลองปากบาง ตำบลป่าตอง จังหวัดภูเก็

จ้าหน้าที่งานสมุทรศาสตร์และสิ่งแวดล้อมทางทะเล ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน (ศวอบ.) ปฏิบัติงานภาคสนาม โดยเก็บข้อมูลปัจจัยสิ่งแวดล้อมและตัวอย่างน้ำบริเวณชายฝั่งทะเลอ่าวป่าตอง และในคลองปากบาง ตำบลป่าตอง จังหวัดภูเก็

เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2563 คณะเจ้าหน้าที่งานสมุทรศาสตร์และสิ่งแวดล้อมทางทะเล ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน (ศวอบ.) ปฏิบัติงานภาคสนาม โดยเก็บข้อมูลปัจจัยสิ่งแวดล้อมและตัวอย่างน้ำบริเวณชายฝั่งทะเลอ่าวป่าตอง และในคลองปากบาง ตำบลป่าตอง จังหวัดภูเก็ต เพื่อติดตามปัจจัยบ่งชี้คุณภาพน้ำ เบื้องต้น สภาพอากาศขณะปฏิบัติงานปลอดโปร่ง คลื่นลมสงบ อุณหภูมิน้ำมีค่าระหว่าง 31-32 องศาเซลเซียส ปัจจัยสิ่งแวดล้อมในคลองปากบาง พบค่าความเป็นกรด-ด่างระหว่าง 7.3-7.4 ความเค็มในช่วงน้ำลงมีค่าระหว่าง 0 ส่วนในพันส่วน และค่าออกซิเจนละลาย <1 มิลลิกรัมต่อลิตร ที่สะพานราษฎ์อุทิศ 200 ปี 2 ถึงความเค็ม 25 ส่วนในพันส่วน และค่าออกซิเจนละลาย 4.4 มิลลิกรัมต่อลิตร ที่บริเวณปากคลอง สำหรับบริเวณชายฝั่งทะเล พบค่าความเป็นกรด-ด่างมีค่าระหว่าง 8.1-8.2 ความเค็มมีค่า 32 ส่วนในพันส่วน ค่าออกซิเจนละลายมีค่าระหว่าง 6.0-6.4 มิลลิกรัมต่อลิตร ทั้งนี้ จากการสังเกตในเบื้องต้น ไม่พบปัญหาคุณภาพน้ำทะเลบริเวณชายฝั่ง อย่างไรก็ตาม จะได้รอผลตรวจวัดปัจจัยบ่งชี้คุณภาพน้ำอื่น ๆ จากห้องปฏิบัติการต่อไป