ข่าวประชาสัมพันธ์

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน (ศวอบ.) ให้การต้อนรับ นายวัฒนพงษ์ สุกใจ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต (สทจ. ภูเก็ต)

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน (ศวอบ.) ให้การต้อนรับ นายวัฒนพงษ์ สุกใจ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต (สทจ. ภูเก็ต)

วันที่ 8 พฤษภาคม 2563 นายก้องเกียรติ กิตติวัฒนาวงศ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน (ศวอบ.) ให้การต้อนรับ นายวัฒนพงษ์ สุกใจ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต (สทจ. ภูเก็ต) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ของ สทจ. ภูเก็ต ที่เข้าเยี่ยมชม ศวอบ. โดยนำชมศูนย์เรียนรู้ธรรมชาติวิทยาฝั่งทะเลอันดามัน ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ไมโครพลาสติก การดูแลเต่าทะเล เยี่ยมชมการปฏิบัติงานของศูนย์ช่วยชีวิตสิริธาร และสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ จังหวัดภูเก็ต พร้อมทั้งหารือเกี่ยวกับการทำงานของ ศวอบ. และสทจ. ในเชิงบูรณาการ โดย ทสจ. จะประชาสัมพันธ์ให้ทางจังหวัดรับทราบกิจกรรมของ ศวอบ. ต่อไป