ข่าวประชาสัมพันธ์

เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน ทำการติดตามผลการเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศหลังจากฟื้นฟูปะการังโดยการปลูกเสริมประมาณ 2 ปีบริเวณอ่าวสยาม เกาะราชาใหญ่ จ.ภูเก็ต

เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน ทำการติดตามผลการเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศหลังจากฟื้นฟูปะการังโดยการปลูกเสริมประมาณ 2 ปีบริเวณอ่าวสยาม เกาะราชาใหญ่ จ.ภูเก็ต

วันที่ 8 พฤษภาคม 2563 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน ทำการติดตามผลการเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศหลังจากฟื้นฟูปะการังโดยการปลูกเสริมประมาณ 2 ปีบริเวณอ่าวสยาม เกาะราชาใหญ่ จ.ภูเก็ต ซึ่งมีที่ปลูกปะการังโดยยึดบนฐานธรรมชาติและยึดบนฐานอิฐบล็อค รวมถึงทำการประเมินสถานการณ์ปะการังฟอกขาวในพื้นที่ฟื้นฟูแนวปะการังและแนวปะการังตามธรรมชาติ เบื้องต้นพบว่าปะการังที่ทำการปลูกเสริมที่เหลือรอดมีการเติบโตดีพบสิ่งมีชีวิตอื่นเข้ามาอยู่อาศัยและใช้สอยบริเวณอิฐบล็อคที่เป็นฐานปลูกปะการังหลากหลายขึ้น เช่น ดาว เม่น กั้ง ปลิง หอยเต้าปูน ปลาสลิดหิน ปลอมไข่ เป็นต้นอย่างไรก็ตามพบตะปูและแท็กพลาสติกที่เป็นเครื่องหมายตอนปลูกปะการัง เป็นขยะทั้งหลุดหล่นและที่ตั้งยึดอยู่บนโขดปะการัง (หลังจากปะการังตาย) จำนวนมาก ไม่พบปะการังฟอกขาวทั้งปะการังธรรมชาติและปะการังที่ทำการปลูกเสริมเพื่อฟื้นฟู