ข่าวประชาสัมพันธ์

คุณภาพน้ำทะเลชายฝั่งรอบเกาะภูเก็ต ปีงบประมาณ 2563 Marine water quality along the coastline of Phuket in 2020

คุณภาพน้ำทะเลชายฝั่งรอบเกาะภูเก็ต ปีงบประมาณ 2563 Marine water quality along the coastline of Phuket in 2020

ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามัน ได้ดำเนินการติดตามตรวจสอบและเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมชายฝั่งทะเลบริเวณรอบเกาะภูเก็ต จำนวน 23 สถานี เป็นประจำทุก 2 เดือน ประกอบด้วยคุณภาพน้ำทะเลทั่วไป ได้แก่ ความเค็ม อุณหภูมิ ความเป็นกรดด่าง ปริมาณออกซิเจนละลายน้ำ ตะกอนแขวนลอย และปริมาณสารอาหาร เป็นต้น และคุณภาพสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ เช่น ปริมาณแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์ม

ดาวน์โหลด

คุณภาพน้ำทะเลชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน ปี
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.32 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 310
คุณภาพน้ำทะเลชายฝั่งรอบเกาะภูเก็ตปีงบปร
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.30 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 225
คุณภาพน้ำทะเลชายฝั่งรอบเกาะภูเก็ตปีงบปร
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.29 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 187
คุณภาพน้ำทะเลชายฝั่งรอบเกาะภูเก็ตปีงบปร
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.31 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 144