ข่าวประชาสัมพันธ์

เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน ได้ดำเนินการสำรวจสภาพแนวปะการังและประเมินสถานการณ์ปะการังฟอกขาวบริเวณเกาะต่าง ๆ ทางใต้ของเกาะภูเก็ต

เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน ได้ดำเนินการสำรวจสภาพแนวปะการังและประเมินสถานการณ์ปะการังฟอกขาวบริเวณเกาะต่าง ๆ ทางใต้ของเกาะภูเก็ต

วันที่ 12-15 พฤษภาคม 2563 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน ได้ดำเนินการสำรวจสภาพแนวปะการังและประเมินสถานการณ์ปะการังฟอกขาวบริเวณเกาะต่าง ๆ ทางใต้ของเกาะภูเก็ต พรวมพื้นที่ประมาณ 2,000 ไร่ เบื้องต้นพบว่าแนวปะการังที่สำรวจอยู่ในสถานภาพเสียหายมาก - สมบูรณ์ดี สิ่งมีชีวิตเด่นอื่นที่พบ ได้แก่ ปลาสลิดหิน ปลาขุนทอง และ ปลาอมไข่  เม่นก้นส้ม หอยมือเสือ พบขยะส่วนใหญ่เป็นขยะเป็นขยะจากการประมง เช่น เศษอวน อุณหภูมิน้ำทะเลมีแนวโน้มกำลังลดลง พบปะการังมีสีจางลง <1% (จัดอยู่ในเกาณฑ์ปกติ) ในเกือบทุกพื้นที่ที่สำรวจ  เนื่องจากความร้อนสะสมของอุณหภูมิน้ำทะเลที่เพิ่มขึ้นในช่วงที่ผ่านมา (เดือนมีนาคม - เดือนเมษายน) รวมถึงปะการังที่ปลูกฟื้นฟูบริเวณเกาะเฮและเกาะแอว ที่เหลือรอดเติบโตดีและก็ไม่เกิดการฟอกขาว