ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งโดยศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน เรื่องประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างปรับปรุงสถานแสดงพันธุ์สัตว์จังหวัดน้ำภูเก็ต

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งโดยศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน เรื่องประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างปรับปรุงสถานแสดงพันธุ์สัตว์จังหวัดน้ำภูเก็ต

ตามประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งโดยศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน เรื่องประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างปรับปรุงสถานแสดงพันธุ์สัตว์จังหวัดน้ำ จังหวัดภูเก็ต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 3/2563 ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2563 นั้น

 จ้างปรับปรุงสถานแสดงพันธุ์สัตว์จังหวัดน้ำ จังหวัดภูเก็ต จำนวน 1 งาน  ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคาได้แก่ บริษัท ดงยางอินโนเทค จำกัด รายละเอียดตามเอกสารแนบ

 

ดาวน์โหลด

ประกาศผู้ชนะฯ
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.02 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 172