ติดต่อเรา

ส่วนสื่อสารองค์กร (สำนักงานเลขานุการกรม)

Corporate Communication

ส่วนสื่อสารองค์กร กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 120 หมู่ที่ 3 ชั้นที่ 5 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนน แจ้งวัฒนะ แขวง ทุ่งสองห้อง เขต หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
0 2143 9249

ร้องเรียน ติชม เสนอข้อคิดเห็น แจ้งเบาะแสการกระทำผิด ไม่ได้รับความเป็นธรรม