ข่าวประชาสัมพันธ์

ผอ.สสอ. ลงพื้นที่ลุยเตรียมงานรับมอบรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. 2564

ผอ.สสอ. ลงพื้นที่ลุยเตรียมงานรับมอบรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. 2564

          วันที่ 14 กันยายน 2564 นายปานศักดิ์ ซินพรมราช ผู้อำนวยการส่วนสื่อสารองค์กร นำเจ้าหน้าที่ในสังกัดลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ต เพื่อเตรียมความพร้อมจัดงานรับมอบรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. 2564 จากนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ผ่านระบบ Video Conference โดยในปีนี้ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้ผ่านเกณฑ์การพิจารณาจากคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการ และได้รับรางวัลระดับดีเด่น สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวจะจัดขึ้นในวันที่ 16 กันยายน 2564 ณ ร้านอาหารต้นโอ๊ค ซีฟู้ด แอนด์คาเฟ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต