เอกสารเผยแพร่

One Page (พิเศษ) ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด ทส. ลงพื้นที่ติดตามการบริหารจัดการบำบัดน้ำเสียและขยะบนเ..

รมว.ทส. นำทีมปล่อยเต่าตนุคืนสู่ถิ่นทะเลเกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธา..

วราวุธ ติดตามสถานภาพพื้นที่จัดวางปะการังเทียม เกาะพะงัน เผยค..

ทช. เข้าร่วมงานเสวนา ถามมา-ตอบไป เพื่อประเทศไทยที่ดีกว่าเดิม

ทช. ประชุมร่วมหารือระหว่าง รมว.กระทรวงสิ่งแวดล้อมไทย-ญี่ปุ่น..

กรม ทช. ประชุมคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกข้าราชการเพื่อเข้าสู..

ทช. เปิดการฝึกอบรมหลักสูตร ผู้ควบคุมการท่องเที่ยวดำน้ำในบริเ..

นายกฯ เปิดงานเสวนา ถามมา-ตอบไป เพื่อประเทศไทยที่ดีกว่าเดิม

รองอธิบดี ทช. ร่วมประชุมหารือการดำเนินการเพื่อปฏิรูปการประมง..

ทช. ดำเนินการโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานกรมทรัพยากร ทางทะเล..

ทช. ร่วมกับสมาคมบลูคาร์บอนโซไซตี้ และ มทร.ศรีวิชัย จ.ตรัง ปร..

กรม ทช.ร่วมประชุมมอบนโยบายขับเคลื่อนการบริหารจัดการ ทรัพยากร..

จำนวน 1,105 รายการ