หยุดอยู่บ้านช่วยชาติ ลดแพร่เชื้อ โควิด-19
Green
ไม่ยอม ไม่ทน ไม่เฉย รวมพลังคนไทยไม่โกง
ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
แผนการปฏิรูปประเทศ    ทั้ง 11 ด้าน ในราชกิจจานุเบกษา 6 เมษายน 2561

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

QR กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

ผลงานรัฐบาล

รายงานผลงานรัฐบาล รอบ 6 เดือน
รายงานผลงานรัฐบาล รอบ 6 เดือน

 รายงานผลงานรัฐบาล รอบ 6 เดือน

เอกสารแนบ


ผลงานรัฐบาลรอบ 6 เดือน
ผลงานรัฐบาลรอบ 6 เดือน
ประเภทไฟล์: .pdfขนาดไฟล์: 9.89 Mbดาวน์โหลด: 35 ครั้ง