หยุดอยู่บ้านช่วยชาติ ลดแพร่เชื้อ โควิด-19
Green
ไม่ยอม ไม่ทน ไม่เฉย รวมพลังคนไทยไม่โกง
ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
แผนการปฏิรูปประเทศ    ทั้ง 11 ด้าน ในราชกิจจานุเบกษา 6 เมษายน 2561

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

QR กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

ผลงานรัฐบาล

ผลงานรัฐบาล 2 ปี
ผลงานรัฐบาล 2 ปี

ผลงานรัฐบาล 2 ปี

 

เอกสารแนบ


ผลงานรัฐบาล รอบ 2 ปี
ผลงานรัฐบาล รอบ 2 ปี
ประเภทไฟล์: .pdfขนาดไฟล์: 7.59 Mbดาวน์โหลด: 29 ครั้ง