หยุดอยู่บ้านช่วยชาติ ลดแพร่เชื้อ โควิด-19
Green
ไม่ยอม ไม่ทน ไม่เฉย รวมพลังคนไทยไม่โกง
ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
แผนการปฏิรูปประเทศ    ทั้ง 11 ด้าน ในราชกิจจานุเบกษา 6 เมษายน 2561

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

QR กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

สรุปผลงานประจำปี กพร.ทช.

1 ต.ค. 2557 - 31 มี.ค. 2558
1 ต.ค. 2557 - 31 มี.ค. 2558

สรุปผลงานประจำปี กพร.ทช. ครั้งที่ 1  รอบ 6 เดือน

เอกสารแนบ


2
2
ประเภทไฟล์: .pdfขนาดไฟล์: 1.30 Mbดาวน์โหลด: 69 ครั้ง