หยุดอยู่บ้านช่วยชาติ ลดแพร่เชื้อ โควิด-19
Green
ไม่ยอม ไม่ทน ไม่เฉย รวมพลังคนไทยไม่โกง
ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
แผนการปฏิรูปประเทศ    ทั้ง 11 ด้าน ในราชกิจจานุเบกษา 6 เมษายน 2561

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

QR กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

สรุปผลงานประจำปี กพร.ทช.

1 ต.ค. 2558 - 30 ก.ย. 2559
1 ต.ค. 2558 - 30 ก.ย. 2559

สรุปผลงานประจำปี กพร.ทช. ครั้งที่ 2  รอบ 12 เดือน

เอกสารแนบ


5
5
ประเภทไฟล์: .pdfขนาดไฟล์: 1.55 Mbดาวน์โหลด: 74 ครั้ง