หยุดอยู่บ้านช่วยชาติ ลดแพร่เชื้อ โควิด-19
Green
ไม่ยอม ไม่ทน ไม่เฉย รวมพลังคนไทยไม่โกง
ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
แผนการปฏิรูปประเทศ    ทั้ง 11 ด้าน ในราชกิจจานุเบกษา 6 เมษายน 2561

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

QR กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

ลักษณะสำคัญองค์กร

รายงานลักษณะสำคัญองค์กร ปี 2559
รายงานลักษณะสำคัญองค์กร ปี 2559

รายงานลักษณะสำคัญองค์กร ปี 2559

เอกสารแนบ


ลักษณะสำคัญขององค์กร_ปี_59
ลักษณะสำคัญขององค์กร_ปี_59
ประเภทไฟล์: .pdfขนาดไฟล์: 0.70 Mbดาวน์โหลด: 96 ครั้ง