เลยอง ครั้งที่ 2 //28 เมษายน 2562
ไม่ยอม ไม่ทน ไม่เฉย รวมพลังคนไทยไม่โกง
แผนการปฏิรูปประเทศ    ทั้ง 11 ด้าน ในราชกิจจานุเบกษา 6 เมษายน 2561
วีดีทัศน์ ไทยแลนด์ 4.0
รธณ 2560
ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
หลักธรรมาภิบาล

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

QR กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

ข่าวสาร กพร. ทช.

ตัวแทน กพร. นส.สุรีพร กิจจามัย อมรม หลักสูตรจิตอาสา 904
ตัวแทน กพร. นส.สุรีพร กิจจามัย อมรม หลักสูตรจิตอาสา 904

       วันพฤหัสบดีที่ 6 ธันวาคม 2561 ตัวแทน กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร โดยนางสาวสุรีพร  กิจจามัย นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ร่วมอบรม หลักสูตรจิตอาสา 904 "หลักสูตรประจำ" เรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย รุ่นที่ 2/2561  โดยมีนายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธาน ทั้งนี้มีคณะผู้บริหาร และข้าราชการ ในสังกัดกระทรวง ทส. เข้าร่วมรับฟังการบรรยายในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมศักดิ์สิทธิ์ ตรีเดช ชั้น 2 อาคารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรุงเทพฯ 

ภาพประกอบ