หยุดอยู่บ้านช่วยชาติ ลดแพร่เชื้อ โควิด-19
Green
ไม่ยอม ไม่ทน ไม่เฉย รวมพลังคนไทยไม่โกง
ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
แผนการปฏิรูปประเทศ    ทั้ง 11 ด้าน ในราชกิจจานุเบกษา 6 เมษายน 2561

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

QR กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

เอกสารเผยแพร่ จาก สำนักงาน ก.พ.ร.

ก้าวสู่ระบบราชการ 4.0 อย่างยั่งยืน ตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0 (ภาพรวม)
ก้าวสู่ระบบราชการ 4.0 อย่างยั่งยืน ตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0 (ภาพรวม)

ข่าว

เอกสารแนบ


การนำองค์กร
การนำองค์กร
ประเภทไฟล์: .pdfขนาดไฟล์: 4.05 Mbดาวน์โหลด: 229 ครั้ง
การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์
การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์
ประเภทไฟล์: .pdfขนาดไฟล์: 3.83 Mbดาวน์โหลด: 70 ครั้ง
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ประเภทไฟล์: .pdfขนาดไฟล์: 5.54 Mbดาวน์โหลด: 47 ครั้ง
การวัด วิเคราะห์ จัดการความรู้
การวัด วิเคราะห์ จัดการความรู้
ประเภทไฟล์: .pdfขนาดไฟล์: 5.68 Mbดาวน์โหลด: 50 ครั้ง
มุ่งเน้นบุคลากร
มุ่งเน้นบุคลากร
ประเภทไฟล์: .pdfขนาดไฟล์: 4.58 Mbดาวน์โหลด: 33 ครั้ง
มุ่งเน้นระบบปฏิบัติการ
มุ่งเน้นระบบปฏิบัติการ
ประเภทไฟล์: .pdfขนาดไฟล์: 5.39 Mbดาวน์โหลด: 108 ครั้ง
ระบบราชการ 40
ระบบราชการ 40
ประเภทไฟล์: .pdfขนาดไฟล์: 3.43 Mbดาวน์โหลด: 103 ครั้ง