หยุดอยู่บ้านช่วยชาติ ลดแพร่เชื้อ โควิด-19
Green
ไม่ยอม ไม่ทน ไม่เฉย รวมพลังคนไทยไม่โกง
ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
แผนการปฏิรูปประเทศ    ทั้ง 11 ด้าน ในราชกิจจานุเบกษา 6 เมษายน 2561

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

QR กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

ผลงานรัฐบาล

ผลงานรัฐบาล ปีที่ 3
ผลงานรัฐบาล ปีที่ 3

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร ผลงานรัฐบาลปีที่ 3 พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

เอกสารแนบ


ผลงานรัฐบาล 3 ปี
ผลงานรัฐบาล 3 ปี
ประเภทไฟล์: .PDFขนาดไฟล์: 57.27 Mbดาวน์โหลด: 26 ครั้ง