หยุดอยู่บ้านช่วยชาติ ลดแพร่เชื้อ โควิด-19
Green
ไม่ยอม ไม่ทน ไม่เฉย รวมพลังคนไทยไม่โกง
ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
แผนการปฏิรูปประเทศ    ทั้ง 11 ด้าน ในราชกิจจานุเบกษา 6 เมษายน 2561

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

QR กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

ข่าวพิเศษ

แนวทาง Work at home
แนวทาง Work at home

กระทรวงดิจิทัล (DES) ได้จัดทำการให้บริการ work at home สำหรับหน่วยงานภาครัฐ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย 

หน่วยราชการที่สนใจ สามารถลงทะเบียนได้ที่เว็บไซต์ สดช.
enlightenedwww.onde.go.th/view/1/ศูนย์ประสานงานขอรับบริการแอปพลิเคชัน_ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานนอกสถานที่ราชการ/TH-TH

แบบฟอร์มขอรับบริการแอปพลิเคชัน ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานนอกสถานที่ราชการ
enlightenedhttps://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdZKcY4T1JsxqEhvqBSKfDQyHqjSDRb-EaEmfuV9w6Bh6eM8A/viewform

คู่มือการปฏิบัติราชการนอกสถานที่
enlightenedhttps://www.onde.go.th/assets/portals/1/files/01-คู่มือการปฏิบัติราชการนอกสถานที่.pdf

คู่มือการใช้งานแอปพลิเคชันสนับสนุนการปฏิบัติงานนอกสถานที่
enlightenedhttps://www.onde.go.th/assets/portals/1/files/02-คู่มือการใช้งานแอปพลิเคชันสนับสนุนการปฏิบัติงานนอกสถานที่.pdf

 

การปรับแนวทางการประเมินส่วนราชการและองค์การมหาชน เพื่อรองรับสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 และแนวทางการให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง
ชื่อเอกสาร : ว116 สำเนา
(ดาวน์โหลดไฟล์ได้ที่ เอกสารแนบด้านล่าง)

มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการระบาดของเชิ้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19)
ชื่อเอกสาร : หนังสือเวียนกรม ทช.
(ดาวน์โหลดไฟล์ได้ที่ เอกสารแนบด้านล่าง)

ตัวอย่างแบบ work from home กพร
(ดาวน์โหลดไฟล์ได้ที่ เอกสารแนบด้านล่าง)

 

ภาพประกอบ


เอกสารแนบ


01-คู่มือการปฏิบัติราชการนอกสถานที่
01-คู่มือการปฏิบัติราชการนอกสถานที่
ประเภทไฟล์: .pdfขนาดไฟล์: 0.49 Mbดาวน์โหลด: 78 ครั้ง
02-คู่มือการใช้งานแอปพลิเคชันสนับสนุนการปฏิบัติงานนอกสถานที่
02-คู่มือการใช้งานแอปพลิเคชันสนับสนุนการปฏิบัติงานนอกสถานที่
ประเภทไฟล์: .pdfขนาดไฟล์: 4.37 Mbดาวน์โหลด: 69 ครั้ง
ว 116 สำเนา
ว 116 สำเนา
ประเภทไฟล์: .pdfขนาดไฟล์: 5.53 Mbดาวน์โหลด: 83 ครั้ง
หนังสือเวียนกรม ทช
หนังสือเวียนกรม ทช
ประเภทไฟล์: .pdfขนาดไฟล์: 1.10 Mbดาวน์โหลด: 76 ครั้ง
ตัวอย่างแบบ work from home กพร
ตัวอย่างแบบ work from home กพร
ประเภทไฟล์: .docxขนาดไฟล์: 0.02 Mbดาวน์โหลด: 162 ครั้ง