หยุดอยู่บ้านช่วยชาติ ลดแพร่เชื้อ โควิด-19
Green
ไม่ยอม ไม่ทน ไม่เฉย รวมพลังคนไทยไม่โกง
ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
แผนการปฏิรูปประเทศ    ทั้ง 11 ด้าน ในราชกิจจานุเบกษา 6 เมษายน 2561

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

QR กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

ข่าวสาร กพร. ทช.

ผอ.กพร. ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พระบรมราชินีในรัชกาลที่ 10
ผอ.กพร. ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พระบรมราชินีในรัชกาลที่ 10

วันที่ 14 พ.ค. 2563 

          ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2563 เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยในด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง นำโดยมีนายโสภณ ทองดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ทช. เข้าร่วมบันทึกเทปถวายพระพร ณ ห้องส่งใหญ่ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT) กรุงเทพมหานคร

 

 

อ่านต่อ : ทช. ถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี