หยุดอยู่บ้านช่วยชาติ ลดแพร่เชื้อ โควิด-19
Green
ไม่ยอม ไม่ทน ไม่เฉย รวมพลังคนไทยไม่โกง
ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
แผนการปฏิรูปประเทศ    ทั้ง 11 ด้าน ในราชกิจจานุเบกษา 6 เมษายน 2561

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

QR กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

สาระน่ารู้เกี่ยวกับ กพร.

ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการ (ปฐมนิเทศ ปี 2562)

ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการ (ปฐมนิเทศ ปี 2562)

รายงาน e-SAR (รอบ 9 เดือน 2561)

รายงาน e-SAR (รอบ 9 เดือน 2561)

แบบฟอร์ม 1.1  ความเชื่อมโยงภารกิจ (เอกสาร 1) (15 ธ.ค. 2560)

แบบฟอร์ม 1.1 ความเชื่อมโยงภารกิจ (เอกสาร 1) (15 ธ.ค. 2560)

แบบฟอร์มการดำเนินการ 2-5 (15 ธ.ค. 2560)

แบบฟอร์มการดำเนินการ 2-5 (15 ธ.ค. 2560)

ตัวอย่างการวิเคราะห์ ตชว. กระทรวงคมนาคม (9 พ.ย. 2560)

ตัวอย่างการวิเคราะห์ ตชว. กระทรวงคมนาคม (9 พ.ย. 2560)

แนวทางการจัดทำแผนปฏิรูปองค์การ (9 พ.ย. 2560)

แนวทางการจัดทำแผนปฏิรูปองค์การ (9 พ.ย. 2560)

เอกสารประชุมคลินิกให้คำปรึกษา (3 พ.ย. 2560)

เอกสารประชุมคลินิกให้คำปรึกษา (3 พ.ย. 2560)

แบบสำรวจส่วนราชการ

แบบสำรวจส่วนราชการ

แนวทางการประเมินตัวชี้วัด 2561 ไฟล์ 2 (23 ส.ค. 2560)

แนวทางการประเมินตัวชี้วัด 2561 ไฟล์ 2 (23 ส.ค. 2560)