คณะกรรมการภายใต้พระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ.2558
คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต
DMCR MOBILE APPLICATION

ส่วนเลขานุการคณะกรรมการนโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแห่งชาติ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

QR ส่วนเลขานุการคณะกรรมการนโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแห่งชาติ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

วีดิทัศน์

VTR ผลการดำเนินงานต่าง ๆ ปี 2561 ภายใต้การกำกับของคณะกรรมการนโยบายและแผนทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแห่งชาติ
VTR ผลการดำเนินงานต่าง ๆ ปี 2561 ภายใต้การกำกับของคณะกรรมการนโยบายและแผนทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแห่งชาติ

ผลการดำเนินงานต่าง ๆ ปี 2561 ภายใต้การกำกับของคณะกรรมการนโยบายและแผนทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแห่งชาติ เผยแพร่ในการประชุมคณะกรรมการนโยบายและแผนทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแห่งชาติ  ครั้งที่ 1/2562 โดยมีพลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ เป็นประธาน เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุม 301 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล