ระบบเผ้าระวัง ติดตามสถานการณ์ ลูกพะยูน (มาเรียม ,ยามีล ) เกาะลิบง จ.ตรัง
คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต
DMCR MOBILE APPLICATION

ส่วนเลขานุการคณะกรรมการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กองแผนงาน

QR ส่วนเลขานุการคณะกรรมการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กองแผนงาน

อบรม / ประชุม /สัมนา

ประชุมเชิงปฏิบัติการ สรุปสถานการณ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และการกัดเซาะชายฝั่งของประเทศ (จังหวัดตราด และจังหวัดจันทบุรี )
ประชุมเชิงปฏิบัติการ สรุปสถานการณ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และการกัดเซาะชายฝั่งของประเทศ  (จังหวัดตราด และจังหวัดจันทบุรี )

วันที่ 27 พฤษภาคม 2562 สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ที่ 1 (ระยอง)  ร่วมกับส่วนเลขานุการคณะกรรมการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กองแผนงาน จัดประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปสถานการณ์ทางทะเลและชายฝั่งและการกัดเซาะชายฝั่งของประเทศ(จังหวัดตราด และจังหวัดจันทบุรี) โดยมี ผู้ทรงคุณวุฒิชุมชนชายฝั่ง เจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อรับฟังความคิดเห็นข้อมูลสถานการณ์ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งและการกัดเซาะชายฝั่งในพื้นที่จังหวัดตราด และจังหวัดจันทบุรี  ณ  โรงแรมเคทีแกรนด์   จังหวัดจันทบุรี

ภาพประกอบ