คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต
DMCR MOBILE APPLICATION

ส่วนเลขานุการคณะกรรมการนโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแห่งชาติ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

QR ส่วนเลขานุการคณะกรรมการนโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแห่งชาติ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

วีดิทัศน์

ร่วมกิจกรรมเก็บขยะชายหาด Good Day Say No Plastic Bag On The Beach "ดูแลโลกเพื่อให้โลก.... ดูแลเราตลอดไป
ร่วมกิจกรรมเก็บขยะชายหาด Good Day Say No Plastic Bag On The Beach "ดูแลโลกเพื่อให้โลก.... ดูแลเราตลอดไป

วันที่ 1 ส.ค. 2562 นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.) เป็นประธาน การจัดกิจกรรมเก็บขยะชายหาด Good Day Say No Plastic Bag On The Beach "ดูแลโลกเพื่อให้โลก.... ดูแลเราตลอดไป" โดยมีนายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยนายจตุพร บุรุษพัฒน์ อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ตลอดจนคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ทส. รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี นายกเทศมนตรีตำบลหาดเจ้าสำราญ ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบุรี ตลอดจนศิลปิน ดารานักแสดง นักท่องเที่ยว นักเรียน นักศึกษา ร้านค้า และประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 600 คน ณ ชายหาดเจ้าสำราญ อ.เมือง จ.เพชรบุรี สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนร่วมกันดูแลและรักษาชายหาดให้สะอาด ปราศจากขยะ ช่วยลดการสูญเสียสัตว์ทะเลหายาก ตลอดจน เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการลดใช้ถุงพลาสติกและโฟม ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม พกพาบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ รมว.ทส. ได้เยี่ยมชมนิทรรศการให้ความรู้ด้านสัตว์ทะเลหายาก โครงการศึกษาปริมาณขยะลอยน้ำบริเวณปากแม่น้ำโดย "ทุ่นกักขยะ" (Boom) และสถานภาพชายฝั่งประเทศไทย พร้อมการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง จากกรม ทช. พร้อมทั้งเก็บขยะบริเวณชายหาดเจ้าสำราญ