คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต
DMCR MOBILE APPLICATION

ส่วนเลขานุการคณะกรรมการนโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแห่งชาติ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

QR ส่วนเลขานุการคณะกรรมการนโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแห่งชาติ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

ข่าวสาร สคช. ทช

ร่วมงานและเดินรณรงค์ วันคุ้มครองโลก ( Earth day )

วันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2560 ณ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

อ่านต่อ