คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต
DMCR MOBILE APPLICATION

ส่วนเลขานุการคณะกรรมการนโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแห่งชาติ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

QR ส่วนเลขานุการคณะกรรมการนโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแห่งชาติ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

วีดิทัศน์

สวนพฤกษศาสตร์ป่าชายเลนนานาชาติ ร.๙

สวนพฤกษศาสตร์ป่าชายเลนนานาชาติ ร.๙

อ่านต่อ
สารคดี ทรงสืบสาน รักษา ต่อยอด วันป่าชายเลนแห่งชาติ ข่าวในพระราชสำน..

มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 3 มีนาคม 2563 เห็นชอบให้วันท..

VTR สรุปผลการดำเนินงานในการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ปี 25..

VTR สรุปผลการดำเนินงานในการบริหารจัดการทรัพยากรทาง..

ร่วมกิจกรรมเก็บขยะชายหาด Good Day Say No Plastic Bag On The Beach &..

วันที่ 1 ส.ค. 2562 ณ ชายหาดเจ้าสำราญ อ.เมือง จ.เพ..

VTR การสัมมนา เชิงปฏิบัติการ เพิ่มคุณค่าทะเลไทย ทำอย่างไรให้ยั่งยืน

การสัมมนา เชิงปฏิบัติการ เพิ่มคุณค่าทะเลไทย ทำอย่า..

VTR ผลการดำเนินงานต่าง ๆ ปี 2561 ภายใต้การกำกับของคณะกรรมการนโยบายและแ..

ผลการดำเนินงานต่าง ๆ ปี 2561 ภายใต้การกำกับของคณะก..

การจัดวางปะการังเทียมจากขาแท่นผลิตปิโตรเลียมเพื่อการอนุรักษ์ บริเวณทะเ..

การจัดวางปะการังเทียมจากขาแท่นผลิตปิโตรเลียมเพื่อก..