ติดต่อเรา

ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนบนฝั่งตะวันออก

Marine and Coastal Resources Research Center, the Eastern Upper Gulf of Thailand

ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนบนฝั่งตะวันออก 58/5 หมู่ที่ 8 ต.สองคลอง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา
0 3855 4340

ร้องเรียน ติชม เสนอข้อคิดเห็น แจ้งเบาะแสการกระทำผิด ไม่ได้รับความเป็นธรรม