ข่าวประชาสัมพันธ์

โลมาคืนถิ่น ปากน้ำบางปะกง

โลมาคืนถิ่น ปากน้ำบางปะกง

               ช่วงสายวันที่ 24 ธันวาคม 2562 เวลาประมาณ 9.00 น. เจ้าหน้าที่ ศวบอ. ได้รับแจ้งจากเครือข่ายว่าพบโลมาปากขวดและโลมาอิรวดีบริเวณปากแม่น้ำบางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา ซึ่งก่อนหน้านี้ เพจ เปิดโลก EEC ได้รายงานว่ามีผู้พบเห็นฝูงโลมาอิรวดีจำนวน 5 ตัว ตั้งแต่ช่วงสายของวันที่ 18 ธันวาคม ที่ผ่านมา

โลมาปากขวด

               โลมาปากขวด ชื่อวิทยาศาสตร์ Tursiops aduncus เป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง ตาม พ.ร.บ. สงวนและคุ่มครองสัตว์ป่าคุ้มครอง พ.ศ. 2535 ตัวโตเต็มวัยยาว 2.7 เมตร น้ำหนัก 230 กิโลกรัม มีนิสัยชอบว่ายน้ำแข่งกับเรือเดินทะเลและแย่งปลาจากเรือประมง ปกติรวมฝูงประมาณ 20 ตัว พบใกล้ชายฝั่งในเขตอบอุ่นและเขตร้อน บางครั้งอาจเข้ามาในแม่น้ำ ป่าชายเลน ซึ่งในประเทศไทยพบมากทางฝั่งทะเลอันดามัน ส่วนในอ่าวไทยพบน้อยมาก แต่เชื่อว่าแพร่กระจายตามหมู่เกาะต่างๆ พบเกยตื้นในหลายพื้นที่ (ระบบฐานข้อมูลกลางและมาตรฐานข้อมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง)

โลมาอิรวดี, หัวบาตร โลมาน้ำจืด โลมาหัวหมอน (ภาษาใต้) และปลาข่า (ภาษาลาว)

               โลมาอิรวดี ชื่อวิทยาศาสตร์ Orcaella brevirostris เป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง ตาม พ.ร.บ. สงวนและคุ่มครองสัตว์ป่าคุ้มครอง พ.ศ. 2535 ตัวเต็มวัยยาว 1.73-2.75 ม. เพศผู้ใหญ่กว่าเพศเมียเล็กน้อย น้ำหนักเฉลี่ย 115-130 กก. ไม่มีจะงอยปาก หัวกลมมน มักพบเป็นกลุ่ม 2-15 ตัว พบแพร่กระจายในเขตอินโดแปซิฟิก ทั้งในทะเล น้ำกร่อย และน้ำจืด ในประเทศไทยพบทั่วไปตามชายฝั่งทะเลอ่าวไทย พบมากที่อ่าวตราด จ.ตราด อ่าวไทยตอนบน บริเวณใกล้ปากแม่น้ำ อ่าวไทยตอนกลาง และตอนบนของทะเลสาบสงขลา ส่วนฝั่งทะเลอันดามันพบที่ จ.กระบี่ และตรัง (ระบบฐานข้อมูลกลางและมาตรฐานข้อมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง)

               การกลับคืนถิ่นสู่ปากน้ำบางปะกงของโลมาในครั้งนี้ นับว่าเป็นเรื่องน่ายินดีอย่างยิ่ง และอาจเป็นดัชนีบ่งชี้ให้เห็นว่าน้ำทะเลชายฝั่งบางปะกงกำลังกลับคืนสู่ความอุดมสมบูรณ์ เหมือนที่เคยเป็นมาในอดีต และเป็นเครื่องหมายอันดี ที่แสดงให้เห็นถึงความร่วมมือร่วมใจของชุมชนชายฝั่ง ในการอนุรักษ์ทรัพยากรทางธรรมชาติให้คงอยู่คู่ประเทศไทยอย่างยั่งยืน

               นอกจากนี้ ทาง ศวบอ. ยังได้ประสานส่วนตรวจการเดินเรือ สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขาฉะเชิงเทรา เพื่อแจ้งเตือนให้ประชาชนระมัดระวังในการเดินเรือ และไม่รบกวนโลมาที่เข้ามาหากินในพื้นที่