ข่าวเด่น

 • ศวทบ.เข้าร่วมกิจกรรมและจัดนิทรรศการในงานพิธีเปิดการศูนย์แสดงพันธุ์สัตว์น้ำสมุทรสาคร

  ศวทบ.เข้าร่วมกิจกรรมและจัดนิทรรศการในงานพิธีเปิดการศูนย์แสดงพันธุ์สัตว์น้ำสมุทรสาคร

  วันที่ 15 กันยายน 2566 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนบน (ศวทบ.) เข้าร่วมกิจกรรมและจัดนิทรรศการในงานพิธีเปิดการศูนย์แสดงพันธุ์สัตว์น้ำสมุทรสาคร ต.โคกขาม อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร โดยมี นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วย นายอุดม ไกรวัตนุสรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร หัวหน้าส่วนราชการต่างๆ และองค์กรภาคเอกชน ทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมคณะได้เยี่ยมชมพันธุ์สัตว์น้ำที่นำมาจัดแสดงมากกว่า 100 ชนิด โดยเจ้าหน้าที่ ศวทบ. ได้ร่วมจัดนิทรรศการ ในหัวข้อสัตว์ทะเลหายากที่พบในน่านน้ำไทย แมงกะพรุนพิษและวิธีป้องกัน แพลงก์ตอนพืชและสัตว์ที่พบในอ่าวไทยตอนบน เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้ ให้กับนักเรียน นักศึกษา เจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป จำนวน 300 คน เพื่อสร้างองค์ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และสร้างการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งให้ยั่งยืนสืบไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

 • ศวทบ.ประชุมหารือร่วมกับผู้ประกอบการและไต๋เรือนำเที่ยวชมโลมาและวาฬ

  ศวทบ.ประชุมหารือร่วมกับผู้ประกอบการและไต๋เรือนำเที่ยวชมโลมาและวาฬ

  วันที่ 11 กันยายน 2566 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนบน (ศวทบ.) ประชุมหารือร่วมกับผู้ประกอบการและไต๋เรือนำเที่ยวชมโลมาและวาฬ ในพื้นที่ จังหวัดเพชรบุรี ณ ร้านอาหารบางตะบูนเบย์ ตำบลบางตะบูน อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี เพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันในข้อควรปฏิบัติในการชมโลมาและวาฬอย่างถูกวิธี เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นต่อโลมาและวาฬ และสร้างการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์โลมาและวาฬในพื้นที่อ่าวไทยตอนบน เพื่อความยั่งยืนในการท่องเที่ยวชมโลมาและวาฬสืบไป

 • สถานะคุณภาพน้ำทะเล และอุณหภูมิผิวหน้าน้ำทะเล พื้นที่อ่าวไทยตอนบนฝั่งตะวันตก

  icon-waves.svg

  เหตุการณ์สำคัญ/ คลื่นประจำวัน