ข่าวเด่น

 • สถานการณ์คุณภาพน้ำทะเลอ่าวไทยตอนบนฝั่งตะวันตก ปีงบประมาณ 2564 ระหว่างเดือนมกราคม – มิถุนายน 2564 ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนบนฝั่งตะวันตก สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

  สถานการณ์คุณภาพน้ำทะเลอ่าวไทยตอนบนฝั่งตะวันตก ปีงบประมาณ 2564 ระหว่างเดือนมกราคม – มิถุนายน 2564 ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนบนฝั่งตะวันตก สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

  ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนบนฝั่งตะวันตก ดำเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทะเลอ่าวไทยตอนบนฝั่งตะวันตก ครอบคลุมชายฝั่งจังหวัดสมุทรสาครถึงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จำนวนทั้งสิ้น 32 สถานี รวม 4 ครั้ง ประกอบด้วย 13 ปัจจัย ได้แก่ อุณหภูมิน้ำ ความเค็ม ความเป็นกรด-ด่าง ความโปร่งแสง ตะกอนแขวนลอยในน้ำ ออกซิเจนละลายน้ำ ปริมาณสารอาหาร (ไนไตร์ท-ไนโตรเจน ไนเตรท-ไนโตรเจน แอมโมเนีย-ไนโตรเจน และฟอสเฟต-ฟอสฟอรัส) รวมทั้งคลอโรฟิลล์ เอ และแบคทีเรียโคลิฟอร์มทั้งหมดในน้ำ ผลการติดตามตรวจสอบฯ ประจำปี 2564 (ระหว่างเดือนมกราคม – เดือนมิถุนายน 2564) พบว่า สถานะคุณภาพน้ำทะเลชายฝั่งอ่าวไทยตอนบนฝั่งตะวันตก (จังหวัดสมุทรสาคร ถึง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์) ส่วนใหญ่คุณภาพน้ำทะเลอยู่ในสถานะดี รองลงมาเป็นสถานะพอใช้ ซึ่งพื้นที่ที่ควรเฝ้าระวังคือ แม่น้ำท่าจีน จังหวัดสมุทรสาคร และชายฝั่งคลองช่อง จังหวัดสมุทรสงคราม เนื่องจากพบสถานะคุณภาพน้ำทะเลเสื่อมโทรม ปัจจัยที่ทำให้คุณภาพน้ำเสื่อมโทรมครั้งนี้มาจากการปนเปื้อนของแบคทีเรียโคลิฟอร์มทั้งหมดในน้ำ และปริมาณสารอาหารบางชนิด ทั้งนี้ไม่พบการสะพรั่งของแพลงก์ตอนพืชในช่วงการสำรวจ

 • ศวบต. สำรวจประเมินสถานภาพปะการัง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

  ศวบต. สำรวจประเมินสถานภาพปะการัง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

  ระหว่างวันที่ 23-28 สิงหาคม พ.ศ. 2564 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนบนฝั่งตะวันตก (ศวบต.) ร่วมกับ ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนบนฝั่งตะวันออก (ศวบอ.) สำรวจสถานภาพแนวปะการัง โดยวิธี line intercept transect บริเวณ เกาะทะลุ เกาะสิงห์ เกาะสังข์ เกาะแรด เกาะเหลื่อม และเกาะพัง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พบว่าส่วนใหญ่อยู่ในสถานภาพสมบูรณ์ดีมาก มีปะการังโขด (Porites sp.) ปะการังช่องเล็ก (Montipora sp.) ปะการังดอกกะหล่ำ (Pocillopora sp.) และปะการังรังผึ้ง (Goniastrea sp.) เป็นปะการังชนิดเด่น สถานีใกล้ชายฝั่ง มีตะกอนปกคลุมปะการังบางส่วน พบลักษณะอาการผิดปกติในปะการัง 3 รูปแบบ ได้แก่ การตอบสนองของปะการังต่อปัจจัยรบกวนภายนอกโดยการผลิตเม็ดสี (Pigmentation response) วงฟอกขาว (Non Focal Bleaching) และการเจริญเติบโตที่ผิดปกติ (Growth anomalies) ตัวอ่อนปะการัง พบตัวอ่อนปะการังชนิดเด่นได้แก่ ปะการังดอกกะหล่ำ (Pocillopora sp.) สัตว์หน้าดินขนาดใหญ่ พบเม่นทะเลในวงศ์ Diadematidae เป็นวงศ์เด่น พบปลาสลิดหินเล็กเกล็ดวาว (Neopomacentrus anabatoides) เป็นชนิดเด่น

 • สถานะคุณภาพน้ำทะเล และอุณหภูมิผิวหน้าน้ำทะเล พื้นที่อ่าวไทยตอนบนฝั่งตะวันตก

  ข่าวกิจกรรม