ข่าวเด่น

 • ศวบต. สำรวจสัตว์ทะเลหายากบริเวณอ่าวไทยตอนบนฝั่งตะวันตก

  ศวบต. สำรวจสัตว์ทะเลหายากบริเวณอ่าวไทยตอนบนฝั่งตะวันตก

  วันที่ 9 – 11 พฤษภาคม 2565 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนบนฝั่งตะวันตก (ศวบต.) สำรวจสัตว์ทะเลหายากและใกล้สูญพันธุ์บริเวณจังหวัดสมุทรสาคร สมุทรสงคราม และเพชรบุรี พบสัตว์ทะเลหายาก 2 ชนิด คือ 1. โลมาอิรวดี (Irrawaddy dolphin: Orcaella brevirostris) พบแพร่กระจายอยู่บริเวณชายฝั่งทะเลบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี จำนวน 15-20 ตัว 2. วาฬบรูด้า (Bryde's whale : Balaenoptera edeni) จำนวน 13 ตัว บริเวณชายฝั่งทะเลจังหวัดสมุทรสาคร สมุทรสงคราม และเพชรบุรี จากการตรวจสอบอัตลักษณ์ (Photo ID) เป็นคู่เเม่ลูก จำนวน 5 คู่ ดังนี้ - แม่ทองดีกับเจ้าทองม้วน - แม่ศรีสุขกับเจ้าสีสัน - แม่กันยากับเจ้ามาลี - แม่สดใสกับเจ้าแสนดี - แม่สายชลกับเจ้าสายน้ำ - ไม่ทราบชื่อ จำนวน 3 ตัว นายสัตวแพทย์ได้ตรวจสุขภาพวาฬบรูด้า โดยพบว่ามีอัตราการหายใจและคุณภาพการหายใจปกติ มีความสมบูรณ์ร่างกาย (Body Condition Score) อยู่ในเกณฑ์ดี และพบว่าแม่ทองดีมีรอยแผลเป็นบริเวณรอบดวงตาทั้งสองข้าง ซึ่งเป็นรอยแผลเก่า ทั้งนี้ นายสัตวแพทย์จะติดตามสุขภาพของวาฬบรูด้าในอ่าวไทยตอนบนฝั่งตะวันตก ต่อไป

 • ติดตามการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิผิวหน้าน้ำทะเลบริเวณพื้นที่ชายฝั่งอ่าวไทยตอนบนฝั่งตะวันตก ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนบนฝั่งตะวันตก สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลชายฝั่ง

  ติดตามการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิผิวหน้าน้ำทะเลบริเวณพื้นที่ชายฝั่งอ่าวไทยตอนบนฝั่งตะวันตก ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนบนฝั่งตะวันตก สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลชายฝั่ง

  ดำเนินการติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์การฟอกขาวของปะการังบริเวณแนวปะการังเกาะทะลุ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยเก็บข้อมูลด้วยอุปกรณ์ตรวจวัดอุณหภูมิน้ำทะเลระยะยาว (Temperature data logger) ซึ่งข้อมูลค่าเฉลี่ยอุณหภูมิผิวหน้าน้ำทะเลในช่วงระหว่างเดือนมีนาคม-เมษายน 2565 มีรายละเอียด ดังนี้ โดยรวมช่วงระหว่างวันที่ 29 มีนาคม - 19 เมษายน 2565 พบว่า อุณหภูมิน้ำทะเลแนวปะการังเกาะทะลุ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีค่าอยู่ระหว่าง 28.754-31.676 องศาเซลเซียส จากข้อมูลพบว่าอุณหภูมิน้ำทะเลมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตั้งแต่ต้นเดือนมีนาคม แต่จากการสำรวจแนวปะการังเบื้องต้นยังไม่พบการฟอกขาว ซึ่งสอดคล้องกับ National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) Coral Reef Watch ที่ได้คาดการณ์ว่าในเดือนมีนาคม-เมษายน ปะการังไม่ได้รับผลกระทบจากอุณหภูมิน้ำทะเล อย่างไรก็ตาม NOAA ได้คาดการณ์ว่าอาจเกิดปะการังฟอกขาวบริเวณชายฝั่งทะเลอ่าวไทยในเดือนพฤษภาคมนี้ ซึ่งทาง ศวบต. จะดำเนินการติดตามเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด

 • สถานะคุณภาพน้ำทะเล และอุณหภูมิผิวหน้าน้ำทะเล พื้นที่อ่าวไทยตอนบนฝั่งตะวันตก

  ข่าวกิจกรรม