ข่าวเด่น

 • ผลการสำรวจประชากรสัตว์ทะเลหายาก ในพื้นที่อ่าวไทยตอนบนฝั่งตะวันตก

  ผลการสำรวจประชากรสัตว์ทะเลหายาก ในพื้นที่อ่าวไทยตอนบนฝั่งตะวันตก

  วันที่ 14 –17 พฤศจิกายน 2565 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนบนฝั่งตะวันตก (ศวบต.) สำรวจสัตว์ทะเลหายากและใกล้สูญพันธุ์บริเวณจังหวัดสมุทรสาคร สมุทรสงคราม และเพชรบุรี พบสัตว์ทะเลหายาก 3 ชนิด คือ 1. โลมาอิรวดี (Irrawaddy dolphin: Orcaella brevirostris) พบแพร่กระจายอยู่บริเวณปากแม่น้ำท่าจีน ชายฝั่งทะเลจังหวัดสมุทรสาคร และบริเวณชายฝั่งทะเลบ้านแหลมจังหวัดเพชรบุรี 2. โลมาหัวบาตรหลังเรียบ (Finless porpoise : Neophocaena phocaenoides) พบแพร่กระจายอยู่แนวลึกของปากแม่น้ำท่าจีนชายฝั่งทะเลจังหวัดสมุทรสาคร 3. วาฬบรูด้า (Bryde's whale : Balaenoptera edeni) จำนวน 12 ตัว บริเวณชายฝั่งทะเลจังหวัดสมุทรสาคร จากการตรวจสอบอัตลักษณ์ (Photo ID) เป็นตัวเดี่ยว จำนวน 2 ตัว ได้แก่ เจ้ามีทรัพย์ และเจ้าขวัญข้าว เป็นคู่เเม่ลูก จำนวน 2 คู่ คือ - แม่สาครกับเจ้าสาริน - แม่วันดีกับเจ้าวันรุ่ง - และวาฬไม่ทราบชื่อจำนวน 6 ตัว เป็นคู่แม่ลูกจำนวน 1 คู่ นายสัตวแพทย์ได้ตรวจสุขภาพวาฬบรูด้าจำนวน 8 ตัว โดยพบว่าวาฬบรูด้าทุกตัวมีอัตราการหายใจและคุณภาพการหายใจปกติ มีความสมบูรณ์ร่างกาย (Body Condition Score) อยู่ในเกณฑ์พอใช้-ดี พบรอยโรค Tattoo Skin disease like บนผิวหนัง ยกเว้นเจ้าวันรุ่ง และพบแผลถลอกที่ผิวหนังข้างลำตัวด้านขวาของเจ้ามีทรัพย์ ทั้งนี้ นายสัตวแพทย์จะติดตามสุขภาพของวาฬบรูด้าในอ่าวไทยตอนบนฝั่งตะวันตก ต่อไป

 • ศวบต. จัดนิทรรศการและให้ความรู้ในงานวันสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร

  ศวบต. จัดนิทรรศการและให้ความรู้ในงานวันสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร

  วันที่ 17-19 สิงหาคม 2565 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนบนฝั่งตะวันตก (ศวบต.) ร่วมจัดนิทรรศการและให้ความรู้เกี่ยวกับสัตว์ทะเลหายากและภัยคุกคามต่อสัตว์ทะเลหายาก ในงานวันสัปดาห์วิทยาศาสตร์ประจําปี 2565 โดยมี นายสุรศักดิ์ ผลยังส่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานเปิดงาน มีส่วนราชการ คณะครูอาจารย์ นักเรียน เป็นผู้เข้าร่วมงาน เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ ทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อมแก่เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป รวมทั้งตระหนักถึงคุณค่าความรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่มีผลต่อตนเองและท้องถิ่น ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสมุทรสาคร ตำบลโคกขาม อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร

 • สถานะคุณภาพน้ำทะเล และอุณหภูมิผิวหน้าน้ำทะเล พื้นที่อ่าวไทยตอนบนฝั่งตะวันตก

  ข่าวกิจกรรม