ข่าวเด่น

 • ศวบต. สำรวจประเมินสถานภาพแมงกะพรุนและแมงกะพรุนพิษบริเวณอ่าวไทยตอนบน

  ศวบต. สำรวจประเมินสถานภาพแมงกะพรุนและแมงกะพรุนพิษบริเวณอ่าวไทยตอนบน

  ระหว่างวันที่ 1 – 3 พฤษภาคม 2566 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนบนฝั่งตะวันตก ดำเนินการสำรวจ ประเมินสถานภาพแมงกะพรุนและแมงกะพรุนพิษ ในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จำนวน 2 สถานี ด้วยเครื่องมืออวนลอยกุ้งสามชั้น และตักด้วยสวิง พร้อมเก็บตัวอย่างแพลงก์ตอนสัตว์ และตรวจวัดคุณภาพน้ำเบื้องต้น พบค่าความเค็มของน้ำทะเล 31.5 – 31.9 พีพีที ค่าความเป็นกรด-ด่างของน้ำทะเลระหว่าง 7.96 – 8.09 ค่าปริมาณออกซิเจนละลายในน้ำระหว่าง 5.04 - 5.70 มิลลิกรัมต่อลิตร ผลการสำรวจไม่พบแมงกะพรุนและแมงกะพรุนพิษ

 • ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ครั้งที่ 1/2566

  ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ครั้งที่ 1/2566

  ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ครั้งที่ 1/2566

 • สถานะคุณภาพน้ำทะเล และอุณหภูมิผิวหน้าน้ำทะเล พื้นที่อ่าวไทยตอนบนฝั่งตะวันตก