เกี่ยวกับเรา

บุคลากร

 

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนบน

 

นางสาวชลาทิพ จันทร์ชมภู

Chalatip Junchompoo

 ผู้อำนวยการ ศวทบ.

 junchompoo@yahoo.com

 

 

1 กลุ่มงานอำนวยการ

ข้าราชการ

ลำดับ

ชื่อ-นามสกุล

ตำแหน่ง

E-mail

1

นางสาวรพี  รัตนราช
Rapee Ratanarach

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

yaya2552.rr@gmail.com

2

นายขจรพงศ์  ธนพงศ์พิพัฒน์
Kajornpong Tanapongpipat

นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน

gafa_pmbc@hotmail.com

 

พนักงานราชการ

ลำดับ

ชื่อ-นามสกุล

ตำแหน่ง

E-mail

1

วาณี  ธนพงศ์พิพัฒน์            Wanee Tanapongpipat

เจ้าพนักงานธุรการ

thong_pmbc@hotmail.com

2

นางสาววราภรณ์  คนขยัน
Waraporn Khonkhayan

เจ้าพนักงานธุรการ

jaaov2@hotmail.com

3

นายธานี  หอมทอง
Thanee Homthong

พนักงานประมงพื้นฐาน

-

4

นายศุภกร ชวนกระโทก

พนักงานประมงพื้นฐาน

-

 

ลูกจ้างประจำ

ลำดับ

ชื่อ-นามสกุล

ตำแหน่ง

 

 

 

 

จ้างเหมาบริการ

ลำดับ

ชื่อ-นามสกลุล

งานที่รับผิดชอบ

1

นายอำนาจ  เรี่ยมศร

พนักงานขับรถยนต์

 

 

 

 

 

 

 

2 กลุ่มงานสมุทรศาสตร์

ข้าราชการ

ลำดับ

ชื่อ-นามสกุล

ตำแหน่ง

E-mail

1

 

นางสาววรินธา วศินะเมฆินทร์           Varintha Vasinamekhin
 

นักวิชาการประมงชำนาญการ

varinthavasi@gmail.com

2

นายธเนตร  วรรณรังษี
Tanet Wannarangsee

เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน

tanet_tur@hotmail.com

3

 

นายประวิตร เพิ่มพงษ์พิพัฒน์

Prawit Premphongphiphat

นักวิชาการประมงปฏิบัติการ

im_z.com@hotmail.com

 

 

 

พนักงานราชการ

ลำดับ

ชื่อ-นามสกุล

ตำแหน่ง

E-mail

1

นายจิระเดช  เฉลิมวุฒิ
Jiradeth Chalermwut

นักวิชาการประมง

arowanadach1981@hotmail.co.th

2

นางสาวณปภัช  เหลืองขมิ้น
Napaphach Luangkhamin

นักวิชาการประมง

chutima.699.2222@gmail.com

3

นายยศกร วรรณรังษี          Yossakorn Wannarangsee

เจ้าพนักงานประมง

yossakorn.w@gmail.com

4

นางสาวดวงนภา คงบรรจง Duangnapa Kongbunjong

 

เจ้าพนักงานประมง

eai28eai@hotmail.com

 


 

 

 

 ……………………………………………………………………..

 

3 กลุ่มงานนิเวศวิทยา

ข้าราชการ

ลำดับ

ชื่อ-นามสกุล

ตำแหน่ง

E-mail

1

นายณรงค์ฤทธิ์  เลิศเกษตรวิทยา
Narongrit Lertkasetvittaya

นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ

gimmarine@hotmail.com

2

นายอธิพงศ์ ศิริมังคละ  

เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน

 

 

 

 

 

 

พนักงานราชการ

ลำดับ

ชื่อ-นามสกุล

ตำแหน่ง

E-mail

1

นางสาวฐิติพร คณานุรักษ์
Thitiporn Khananuruxs

นักวิชาการประมง

thitiporn.khana1@gmail.com

 


 

 

 

 ……………………………………………………………………..

 

4 กลุ่มงานสัตว์ทะเลหายาก

ข้าราชการ

ดับ

ชื่อ-นามสกุล

ตำแหน่ง

E-mail

1

นางสาวพัชราภรณ์ เยาวสุต
Patcharaporn Yaowasooth

นักวิชาการประมงปฏิบัติการ

ao_zeza@hotmail.com

2

นางสาวราชาวดี จันทรา
Rachawadee Chantra

นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ

beeracha242@gmail.com

 

พนักงานราชการ

ลำดับ

ชื่อ-นามสกุล

ตำแหน่ง

E-mail

1

นายสุพรชัย รุ่งเรือง      Supornchai Rungreung

เจ้าพนักงานประมง

lamon25monky@gmail.com