ติดต่อเรา

ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนบน (สมุทรสาคร)

Marine and Coastal Resources Research Center (Upper Gulf of Thailand)

ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนบนฝั่งตะวันตก (Marine and Coastal Resources Research and Development Center, The Upper Gulf of Thailand) 120/1 หมู่ 6 ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 74000 ละติจูด (Lat) ที่ 13.502234 ลองติจูด (Long) ที่ 100.269815 E-mail : mcrc.upper@gmail.com Facebook : ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนบนฝั่งตะวันตก
0 3449 7074 ต่อ 25

ร้องเรียน ติชม เสนอข้อคิดเห็น แจ้งเบาะแสการกระทำผิด ไม่ได้รับความเป็นธรรม