ข่าวประชาสัมพันธ์

สถานการณ์คุณภาพน้ำทะเลอ่าวไทยตอนบนฝั่งตะวันตก ปีงบประมาณ 2564 ระหว่างเดือนตุลาคม 2562 – ธันวาคม 2563 ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนบนฝั่งตะวันตก สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

สถานการณ์คุณภาพน้ำทะเลอ่าวไทยตอนบนฝั่งตะวันตก ปีงบประมาณ 2564 ระหว่างเดือนตุลาคม 2562 – ธันวาคม 2563 ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนบนฝั่งตะวันตก สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนบนฝั่งตะวันตก ดำเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทะเลอ่าวไทยตอนบนฝั่งตะวันตก จำนวน 18 สถานี เป็นประจำทุก 3 เดือน ประกอบด้วย 13 ปัจจัย ได้แก่ อุณหภูมิน้ำ ความเค็ม ความเป็นกรด-ด่าง ความโปร่งแสง ตะกอนแขวนลอยในน้ำ ปริมาณออกซิเจนละลาย ปริมาณสารอาหาร (ไนไตร์ท-ไนโตรเจน ไนเตรท-ไนโตรเจน แอมโมเนีย-ไนโตรเจน และฟอสเฟต-ฟอสฟอรัส) รวมทั้งคลอโรฟิลล์ เอ และแบคทีเรียโคลิฟอร์มทั้งหมดในน้ำ ผลการติดตามตรวจสอบฯ ประจำปี 2564 (ตั้งแต่เดือนตุลาคม – ธันวาคม 2563) พบว่า ค่าเฉลี่ยสถานะคุณภาพน้ำทะเลชายฝั่งจังหวัดสมุทรสาครถึงเพชรบุรี ส่วนใหญ่อยู่ในสถานะพอใช้ รองลงมาสถานะดี ซึ่งพื้นที่ที่ควรเฝ้าระวังคือ แม่น้ำท่าจีน จังหวัดสมุทรสาคร และคลองโคน จังหวัดสมุทรสงคราม เนื่องจากพบสถานะเสื่อมโทรม ปัจจัยที่ทำให้คุณภาพน้ำเสื่อมโทรมครั้งนี้มาจากการปนเปื้อนของแบคทีเรียโคลิฟอร์มทั้งหมดในน้ำ และปริมาณสารอาหารในน้ำสูง

ดาวน์โหลด

สถานการณ์คุณภาพน้ำทะเลอ่าวไทยตอนบนฝั่งตะวันตก ปีงบประมาณ 2564 ระหว่างเดือนตุลาคม 2562 – ธันวาคม 2563 ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนบนฝั่งตะวันตก สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชาย
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.27 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 84