ข่าวประชาสัมพันธ์

ติดตามการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิผิวหน้าน้ำทะเลบริเวณพื้นที่ชายฝั่งอ่าวไทยตอนบนฝั่งตะวันตก ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนบนฝั่งตะวันตก สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

ติดตามการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิผิวหน้าน้ำทะเลบริเวณพื้นที่ชายฝั่งอ่าวไทยตอนบนฝั่งตะวันตก  ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนบนฝั่งตะวันตก สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

ศึกษาการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิน้ำทะเลอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศบริเวณพื้นที่อ่าวไทยตอนบนฝั่งตะวันตก โดยติดตั้งอุปกรณ์ตรวจวัดอุณหภูมิในน้ำทะเลระยะยาว (Temperature data logger)  ที่ทุ่นนำร่องบริเวณชายฝั่งจังหวัดสมุทรสาคร สมุทรสงคราม และเพชรบุรี จำนวน 4 สถานี ที่ระดับความลึก 1 เมตรจากผิวหน้าน้ำทะเล ค่าเฉลี่ยอุณหภูมิผิวหน้าน้ำทะเล ระหว่างเดือนสิงหาคม-ธันวาคม 2563 พบว่าสถานีท่าจีน จังหวัดสมุทรสาคร ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 30.01±1.4 C แม่กลอง จังหวัดสมุทรสงคราม ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 29.85±1.7 C บ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 29.91±1.5 C  และบางตะบูน จังหวัดเพชรบุรี ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 29.95±1.4 C  โดยรวมช่วงระหว่างเดือน 5 สิงหาคม–9 ธันวาคม 2563 พบว่า อุณหภูมิผิวหน้าน้ำทะเลบริเวณพื้นที่อ่าวไทยตอนบนฝั่งตะวันตก มีค่าอยู่ระหว่าง 25.25-34.01 C และค่าเฉลี่ยเท่ากับ 29.93±1.5 C โดยอุณหภูมิน้ำทะเลมีแนวโน้มลดลงตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563

 

ดาวน์โหลด

ติดตามการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิผิวหน้าน้ำทะเลบริเวณพื้นที่ชายฝั่งอ่าวไทยตอนบนฝั่งตะวันตก ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนบนฝั่งตะวันตก สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.57 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 95